Privacy Policy/ Pravila o privatnosti

HRV:

Ova Pravila o privatnosti opisuju način na koji se vaši osobni podaci prikupljaju, koriste i dijele kada posjetite ili kupite na www.listliving.eu („Web mjesto“).

 List se obvezuje pružiti zaštitu osobnih podataka kupaca, prikupljanjem samo potrebnih, osnovnih podataka o kupcima / korisnicima koji su potrebni za ispunjavanje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost odabira korištenja njihovih podataka, uključujući mogućnost odlučivanja žele li njihovo ime ukloniti s popisa koji se koriste u marketinškim kampanjama. Svi se podaci korisnika strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposlenici Lista i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. ’)

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 Kada posjetite Web stranicu, automatski prikupljamo određene podatke o vašem uređaju, uključujući podatke o vašem web pregledniku, IP adresi, vremenskoj zoni i nekim kolačićima koji su instalirani na vašem uređaju. Uz to, dok pregledavate Web mjesto, prikupljamo informacije o pojedinačnim web stranicama ili proizvodima koje pregledavate, koje su vas web stranice ili pojmovi za pretraživanje uputili na Web mjesto i informacije o tome kako komunicirate s Web mjestom. Ove automatski prikupljene podatke nazivamo "Informacije o uređaju".

Pored toga, kada kupujete ili pokušavate obaviti kupnju putem web stranice, od vas prikupljamo određene podatke, uključujući vaše ime, adresu za naplatu, adresu za dostavu, podatke o plaćanju, adresu e-pošte i telefonski broj. Te podatke nazivamo "Informacije o narudžbi".

Kada govorimo o "Osobnim podacima" u ovim Pravilima o privatnosti, govorimo i o podacima o uređaju i o podacima o narudžbi.

 KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE INFORMACIJE?

Informacije o narudžbi koje prikupimo općenito koristimo za ispunjavanje svih narudžbi poslanih putem web mjesta (uključujući obradu podataka o plaćanju, organiziranje otpreme i pružanje računa i / ili potvrda narudžbe). Uz to, ove podatke o narudžbi koristimo za:

Komuniciranje s vama;

Pregledavanje narudžbe zbog potencijalnog rizika ili prijevare; i

Kad ste u skladu s preferencijama koje ste podijelili s nama, pružite vam informacije ili oglašavanje u vezi s našim proizvodima ili uslugama.

MALOLETNICI

Web mjesto nije namijenjeno osobama mlađim od 18 godina

 PROMJENE

Ovu politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati kako bismo odražavali, na primjer, promjene u našoj praksi ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga.

 KONTAKTIRAJTE NAS

Za više informacija o našim pravilima o privatnosti, ako imate pitanja ili ako želite podnijeti žalbu, kontaktirajte nas e-poštom na listliving@gmail.com ili poštom koristeći detalje navedene u nastavku:

List, obrt za dizajn tkanina, Sukosanska 15, Zagreb, Hrvatska

 

ENG:

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from www.listliving.eu (the “Site”).

List undertakes to provide protection of personal data of customers, by collecting only the necessary, basic information about customers / users that are necessary to fulfill our obligations; informs customers about how to use the collected data, regularly gives to customers the ability to choose to use their data, including the ability to decide whether or not they want their name removed from the lists used for marketing campaigns. All user data is strictly kept and is only available to employees who need this data to do the job. All employees of List and business partners are responsible for respecting the principles of privacy protection. ’)


PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information, email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.”

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

MINORS
The Site is not intended for individuals under the age of 18

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at listliving@gmail.com or by mail using the details provided below:
List, obrt za dizajn tkanina, Sukosanska 15, Zagreb, Croatia